Technisch vertalen van documentatie, handleidingen en instructies: wat moet je weten?

Laten we eerst machinevertaling uitleggen om technisch vertalen beter te begrijpen. De allereerste pogingen tot machinevertaling waren gebaseerd op de meest voor de hand liggende methode: zoeken naar het doelwoord in een woordenboek. Dit betekende dat de gebruikte processen en algoritmen niet in staat waren om de betekenis van de brontekst na te bootsen, maar veeleer woord voor woord vertaalden. Met de technologische ontwikkeling en betere wiskundige en statistische modellen van de afgelopen jaren is machinevertaling aanzienlijk geëvolueerd. Tegenwoordig bevat het vertaalgeheugens, woordenlijsten en terminologiedatabases en zoekt het naar logische overeenkomsten in grote tweetalige databases. Geavanceerde algoritmen maken het mogelijk een vertaling te maken met een betekenis die heel dicht bij de originele brontekst ligt. Maar er is altijd een berichten editor bij betrokken. Dit is een taalspecialist die de vertaalde tekst leest en aanpast om:

  • de tekst te laten vloeien
  • de tekst ‘menselijk’ te laten klinken
  • de tekst te matchen met de branche en/of specifieke taalstijl van de klant

Wat betekent technisch vertalen?

Als je het woordenboek opent en “technisch vertalen” opzoekt, ziet u waarschijnlijk de volgende definitie: technisch vertalen is een gespecialiseerde vertaling, meestal op een specifiek onderwerp. Deze vage definitie is niet bijzonder nuttig om een ​​beter begrip te krijgen van wat technisch vertalen inhoudt en hoe een dergelijke vertaling van invloed is op exporteurs, we zullen het in meer detail uitleggen. Vaak is technisch vertalen een vertaling van een brontekst die slechts een bepaald percentage van de sprekers van de brontaal kan begrijpen. Het doel van een dergelijke vertaling is om deze brontekst perfect duidelijk en gemakkelijk begrijpbaar te maken voor een doelgroep in de doeltaal. Het technisch vertalen kan worden toegepast op veel bronteksten, zoals technische handleidingen, gebruikershandleidingen, bedieningsinstructies, technische websites en andere. Het beste halen uit technische vertaalprojecten vereist echte kennis van het onderwerp en hoge taalvaardigheden. Bijna altijd is context verstaan ​​en branchekennis ook essentieel. Bovendien zorgt het gebruik van vertaalgeheugens, woordenlijsten en terminologiedatabases voor een betere vertaling en een betere vertaalnauwkeurigheid. Dat alles kan worden bereikt met behulp van computerondersteunde vertaaltools (CAT’s). Technische auteurs eisen dat het technisch vertalen van teksten voldoet aan de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen. Bij het technisch vertalen van technische documentatie, handleidingen en instructies wordt absolute prioriteit gegeven aan het selecteren van de meest geschikte vertaler. De meeste industrieën gebruiken hun eigen jargon en alleen een vertaler met branchespecifieke kennis en ervaring zal geschikt zijn voor technisch vertalen. Het team van vertalers waarmee Vertaal Experts werkt, houdt niet alleen rekening met het jargon in de specifieke branche, maar ook met het publiek waarvoor het technische vertalen is bedoeld. Vertaal Experts werkt alleen met professionele vertalers die een consistente standaard van technisch vertalen bieden. Door hun jarenlange ontwikkeling en vertaling van technische documentatie hebben ze een netwerk van ervaren vertalers in industrieën kunnen opbouwen. Meer informatie over hun diensten en tarieven vind je op de website www.vertaalexperts.nl.

CAT’s zijn leuk en een handige tool

Een CAT-tool (Computer Aided Translation) is een applicatie, desktop, cloud of hybride (desktop-app die cloud-bronnen gebruikt) die vertalers helpt bij hun werk. Het aantrekkelijkste aan CAT-tools is niet wat ze doen, maar hoe ze het doen. Wanneer er een herhaling is in het vertaalproject, gebruikt de software automatisch het sleutelwoord of de zinsnede om gegevens uit het vertaalgeheugen of de terminologiedatabase te halen. Maar waarom is een vertaalgeheugen zo belangrijk? Nou, vertaalgeheugens en CAT-hulpprogramma’s zijn over het algemeen perfect voor documenten met herhalingen, zoals technische handleidingen en andere technische documenten. Toegang tot eerder vertaalde inhoud is een aanzienlijke productiviteitswinst, waardoor uw LSP (language services provider) een project sneller en met een hogere vertaalnauwkeurigheid kan voltooien.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn