Scrum Master bij problematiek op de werkvloer

Wie zijn wij? Wij zijn ImprovemenT. Ons voornaamste doel is het helpen van bedrijven met het verbeteren van hun strategie en werkwijze. Onze trainingen zijn op unieke wijze opgebouwd en we werken altijd met een ervaren Scrum Master die de trainingen begeleidt. Deze master weet alles van bedrijfsprocessen en heeft vele jaren ervaring in het vak. De meeste trainingen worden gedurende de middag en de avond gehouden door een Scrum Master. U kunt zich online op ieder moment voor een van onze trainingen inschrijven. De training wordt altijd gevolgd door een goede nazorg van de Scrum Master. Hij ziet er op toe dat de nieuwe werkwijze ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd in de dagelijks praktijk. In wat wij noemen een ‘interactieve training’ komen alle belangrijk zaken aan de orde. De deelnemers dienen deze zaken vervolgens zelf in de praktijk te brengen. De eigen ervaring en het leren op de werkvloer zien wij als essentieel onderdeel van de cursus en daarom besteden wij ook veel tijd aan nazorg. De Scrum Master kijkt naar de praktijk en de sterke- en zwaktepunten van bedrijven. De nazorg vindt plaats middels diverse kanalen. Er zal telefonisch contact worden gezocht door de Scrum Master en tevens wordt er vaak een Skype sessie georganiseerd waarin de ontwikkelingen besproken worden op nauwkeurige wijze. De trainingen worden zoals aangegeven verzorgd door een ervaren Scrum Master. De trainingen zien er over het algemeen als volgt uit:

  • shorttrack training bestaande uit twee dagdelen
  • het Follow-up Traject waarbij begeleiding en zelfstudie centraal staan
  • contact en nabespreking van het geleerde middels telefoon, Skype en via mail
  • na succesvolle implementatie Agile Scrum ontvangt u een certificering
  • een verbeterde werkomgeving waarbij helder wordt gecommuniceerd

Scrum Master; kandidaten

Deelnemers die de scrum training volgen onder begeleiding van de Scrum Master worden zeer goed voorbereid door het maken van gerichte stappen, studiebegeleiding en toegang tot alle archieven om zelf te studeren. Het bekijken en onderzoeken van relevante interviews, dossiers en publicaties kan de deelnemers enthousiasmeren en zorgt er voor dat het geleerde makkelijker wordt opgenomen en in de praktijk kan worden gebracht. Effectiviteit is waar wij naar streven. Daar bedoelen wij mee dat wij willen dat mensen die een training bij ons volgen ook daadwerkelijk zichtbare resultaten behalen. Hier zien wij als organisatie altijd op toe door deze nazorg te bieden. Een training volgen onder begeleiding van een Scrum Master moet dus ook echt een verbetering in de dagelijkse praktijk betekenen en dat is dan ook de reden dat wij bedrijven en organisaties altijd aanraden om er voor te kiezen om met een team de training te volgen. Op die manier weet u zeker dat u geniet van de voordelen van de cursus en kunnen collega’s ook weer van elkaar leren zonder dat de Scrum Master erbij betrokken is. Het overbrengen van informatie aan elkaar is een effect waar wij naar streven. Wij bieden een pragmatische ondersteuning bij het oplossen van problemen in het bedrijf. Onze jarenlange ervaring heeft er voor gezorgd dat wij imperfecties niet in stand houden en dat wij weten waar de problemen zich bevinden. Wij hebben een zogenaamde holistische kijk en zien uw bedrijf dan ook als een geheel waarbij ieder element met het andere element in verbinding staat. Problemen moeten dan ook bij de kern worden aangepakt. Op het moment dat er verkeerde processen spelen, zal een bedrijf hier hinder aan ondervinden. Vaak worden verstoorde processen veroorzaakt door een gebrek aan heldere communicatie en een groot deel van de problemen zit hem in het feit dat mensen niet op veranderende situaties in durven te spelen. Er bestaat een zekere angst voor het onbekende. Een strategie van verandering is echter iets waar bedrijven tegenwoordig niet meer zonder kunnen, mits ze succesvol willen kunnen zijn.

ImprovemenT; effectief communiceren

Waar wij ons als organisatie in hebben gespecialiseerd is het implementeren van de zogenaamde agile mindset. We houden ons bezig met de implementatie van deze strategie op zowel operationeel als strategisch niveau. Door meer dan 35 jaar ervaring in de software industrie en coaching hebben wij een heldere visie die wij graag overbrengen ten behoeven van onze cliënten. Onze cursussen en trainingen worden altijd verzorgd door een Scrum Master. Deze Scrum Master brengt kennis over en zorgt ervoor dat u de juiste handvatten krijgt om zelf verder te gaan met een succesvolle implementatie. Er wordt gestreefd naar effectieve samenwerking tijdens projecten. Wij zien menselijk kapitaal als de kern van innovatie en groei binnen bedrijven en daarom dienen bedrijven ook te investeren in werknemers. Een gezond bedrijf bestaat bij de gratie van een groep kundige en goed functionerende werknemers. Op het moment dat een situatie ontwricht raakt doordat er bijvoorbeeld niet voldoende wordt ingespeeld op veranderende situaties, dan zullen bedrijven daar onder lijden. De gevolgen zijn niet te overzien en soms hebben organisaties niet in de gaten hoe groot deze impact is. Maak een afspraak of schrijf u als organisatie in voor een van onze trainingen onder begeleiding van de beste Scrum Master. Verbeter de bedrijfsprocessen en besteedt aandacht aan effectieve communicatie. U zult zien dat er groei en ontwikkeling plaats zal vinden op een diep niveau en dat is waar u als bedrijf naar moet streven op ieder moment. Graag helpen wij u verder met het zetten van de juiste stappen naar een gezonde onderneming en verbeterde bedrijfsprocessen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn