Green Belt training

Het bedrijfsleven is in ontwikkeling. De afgelopen eeuw hebben professionele organisaties enorme veranderingen ondergaan in functie, structuur en werkmethode. Dit heeft gedeeltelijk te maken met nieuwe soorten technologie die beschikbaar zijn gekomen in de laatste decennia en gedeeltelijk met de veranderde sociale verhoudingen in de maatschappij. Men is zich er steeds sterker van bewust dat rigide structuren niet productief zijn. Daarom neemt het projectmatig werken alsmaar toe. Dit resulteert in gefragmenteerde taakverdelingen en een gebrek aan overzicht bij individuele werknemers. Er zijn in de loop der tijd werkmethodes te berde gebracht, die orde kunnen scheppen in deze ogenschijnlijke chaos. Onder deze methodes bevindt zich lean six sigma. De mate waarin iemand het systeem van lean six sigma begrijpt en kan toepassen wordt uitgedrukt in verschillende kleuren banden. Een beetje zoals bij Oosterse vechtsporten, dus. Mensen die leiding kunnen geven volgens de lean six sigma principes, mag zichzelf een groene band of de oorspronkelijke Engelse term Green Belt noemen. Om op dit niveau te belanden, dient men een Green Belt training te volgen. Dit kan bij verschillende opleiders. Een Green Belt training vereist wel enige voorkennis. Zo wordt er van de kandidaten gevraagd dat zij bekend zijn met de basisprincipes van lean six sigma en dat zij al vaardigheden hebben ontwikkeld op het gebied van management en leidinggeven. De Green Belt training is dan ook een verdiepingscursus voor gevorderde managers, werkstroomontwerpers en projectleiders.

Efficiënter met een Green Belt training

Gedurende een Green Belt training leert men de productie efficiënter te maken door onder andere een strakke, duidelijk taakverdeling en het verbeteren van onderlinge communicatie. Elke projectmedewerker dient precies te weten waar hij of zij aan toe is. Hierbij hoort natuurlijk ook het duidelijk stellen van een deadline voor verschillende taken. Hoewel dit erg rigide klinkt, gaat het er voornamelijk om dat er geen misverstanden ontstaan die kostbare extra tijd kosten. De Green Belt training onderwijst de cursisten juist in een flexibele werkwijze. Dit komt tot uiting in het systeem voor terugkoppeling van informatie. Dit bestaat uit accurate data verzameling, secure analyse en handelen naar de conclusie die men trekt. Zo worden fouten of onhandigheden in de workflow snel ontdekt en aangepakt. Het doel van de Green Belt training is om de cursisten te leren constant de workflow te verbeteren. Dit houdt in:

  • stroomlijnen van handelingen
  • productie efficiënter maken
  • overbodige elementen elimineren
  • kosten omlaag brengen
  • klanttevredenheid nastreven
  • optimale kwaliteit van eindresultaat

Omdat de deelnemers aan een Green Belt training werkzaam zijn in een zakelijke omgeving waarin regelmatig of zelfs alleen maar projectmatig wordt gewerkt, hebben zij al kennis over en ervaring met werken op projectbasis. Zij zullen veel van de gestelde probleemsituaties herkennen, omdat zij er al eerder mee te maken hebben gekregen. Men kan eens proberen tijdens een Green Belt training met de medecursisten te praten om erachter te komen wat voor ongeregeldheden er bij hen in de workflow zat en wat zij er destijds aan hebben gedaan. Gedurende de Green Belt training leert u in ieder geval oplossingen te bedenken voor dergelijke situaties, die het probleem heel gericht aanpakken. Zo kunt u als het goed is de workflow zo soepel en doelgericht mogelijk laten verlopen, door één voor één de ongeregeldheden in de werkpraktijk aan te pakken. Dit doet u natuurlijk altijd met het einddoel in gedachten. Klanttevredenheid en de kwaliteit van het geleverde product of de aangeboden service moeten toenemen als gevolg van de toepassing van lean six sigma principes. Deze principes zult u leren in de Green Belt training. Hebt u de Green Belt training met goed gevolg afgesloten, dan kunt u zich een gevorderde noemen op het gebied van lean six sigma en het efficiënt projectmatig werken.

Prestatiegerichte kwaliteitsverbetering

Elke organisatie die regelmatig met projecten te maken heeft (wat tegenwoordig alsmaar meer gebeurt) kan baat hebben bij werknemers die een Green Belt training hebben gevolgd. Als directeur of bedrijfseigenaar is het daarom waardevol om te overwegen te investeren in een Green Belt training voor de leidinggevenden in uw organisatie. Zij kunnen zich hiermee zowel persoonlijk als op professioneel vlak verder ontplooien. Zij zullen zich gewaardeerd voelen wanneer ze de mogelijk krijgen hun vaardigheden te verbeteren en hun werkplezier zal toenemen. Bovendien is één van de lean six sigma principes dat u het talent dat u in huis hebt ten volle moet benutten voor optimale verbetering van de workflow. Het inkopen van een Green Belt training voor uw werknemers is alvast een goede stap in die richting. Ook het aanbieden van andere cursussen hoort daar natuurlijk bij. U zult ontdekken dat er heel wat verborgen talenten schuilgaan achter de werknemers die u denkt te kennen. Zij zijn natuurlijk tot veel meer in staat dan slechts die taken en verantwoordelijkheden waarvoor zij in eerste instantie zijn aangenomen. Geeft u hen de mogelijkheid u te laten zien wat zij nog meer kunnen, dan zal zowel het bedrijf als uw personeel daarvan profiteren. U kunt immers dezelfde werknemer inzetten voor verschillende soorten taken, zolang het maar duidelijk is wat deze zijn en hoe deze binnen de overkoepelende workflow passen. De leidinggevende die de Green Belt training heeft gevolgd dient hier zicht op te houden. U gebruikt zo alle mogelijke middelen die u al tot uw beschikking hebt om de efficiëntie van uw bedrijf te vergroten. Weet u dit voor elkaar te krijgen, dan levert u tegen een lagere prijs beter producten en diensten en dat in kortere tijd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn