Gmail voor bedrijven

Veel mensen in Nederland en de wereld hebben een e-mail account van gmail. Hiermee zijn zij bekend met de verschillende mogelijkheden en het gebruik. Op het werk van de meeste mensen hebben zij echter geen gmail maar Outlook van de concurrerende partij. Los van de concurrentie die er woedt, zorgt dit er voor dat werknemers eigenlijk een heel ander systeem moeten leren gebruiken. Is het niet handiger om gmail voor bedrijven te nemen dan een ander systeem? Gmail voor bedrijven zorgt ervoor dat de werknemers het systeem al kennen en gelijk weten hoe ze er mee aan de slag kunnen gaan. Er zijn dan geen lange introductielessen nodig voor nieuw personeel om bekend te worden met een heel nieuwe e-mail systeem. Ze kunnen gelijk aan de slag dankzij gmail voor bedrijven. Het is bekend voor de werknemer hoe alles werkt en wat de mogelijkheden zijn. Het wordt immers dagelijks gebruikt in de privésfeer en nu ook in de werksfeer. Ook heeft gmail voor bedrijven nog een ander zeer groot voordeel. Dat is werken in de cloud. Zoals bekend is gmail niet alleen een mailprogramma. Ook andere functionaliteiten zijn mogelijk. Te denken valt aan het makkelijk opslaan van documenten waar collega’s bij kunnen. Deze worden op een server van Google opgeslagen en daarna kunnen werknemers worden toegevoegd of ze het document mogen inzien en, indien wenselijk, ook aanpassen. Hier is geen dure infrastructuur voor nodig die het bedrijf zelf moet aanschaffen. Dat wordt allemaal gedaan dankzij gmail voor bedrijven dat deze functionaliteiten gelijk kan leveren. Voor de werknemers zal het een feest van herkenning zijn om deze mogelijkheden te gebruiken. Dat is immers iets wat thuis ook al wordt gedaan met hun privéaccount. Ontdek vooral zelf met de eigen privéaccount wat de mogelijkheden zijn die ook voor het bedrijf kunnen gelden wanneer gmail voor bedrijven wordt gebruikt. Als laatste belangrijke voordeel van gmail voor bedrijven is de bekende chatfunctie in gmail. Hiermee kan makkelijk worden gecommuniceerd met collega’s in plaats van een gigantische hoeveelheid mail te sturen. Dit werkt sneller en effectiever. Ook kan een status worden aangenomen naar gelang de werkzaamheden van de werknemer. Deze verschillende statussen zijn; beschikbaar voor gesprek, bezet (om aan te tonen dat een gesprek alleen wenselijk is wanneer dringend) en als laatste kan ook worden gezien wanneer de collega niet actief is en dus niet achter zijn computer zit.

Datamirage zorgt voor gmail voor bedrijven

Hierboven zijn de drie grote voordelen van gmail voor bedrijven opgenoemd. Kort opgesomd zijn dat:

  • bekende werkomgeving voor werknemers
  • werken in de cloud
  • de chatfunctie voor korte gesprekken

Het kan zijn dat u als baas of uitvoerende voor de IT bij een bedrijf nog niet geheel weet hoe te werk te gaan. En vooral hoe deze voordelen kunnen uitpakken voor het bedrijf zelf waar u wilt overgaan op gmail voor bedrijven. Dan is het zeer aan te raden om op zoek te gaan naar een bedrijf dat u verder kan helpen. Door online te zoeken met de zoekopdracht “gmail voor bedrijven” zult u snel terecht komen bij een zeer capabel en goed bedrijf: Datamirage dat zijn kantoor heeft in Utrecht. Zij zullen u bijstaan in dit proces en ook haarfijn uitleggen wat mogelijk is. Zo geven zij zelf al op de site nog meer voordelen met gmail voor bedrijven dan hierboven zijn genoemd. Zij zien grote voordelen van het overstappen op dit systeem omdat het zorgt voor hogere productiviteit. Immers, met gmail voor bedrijven is het mogelijk om deze e-mail en dataopslag op allerlei apparaten te gebruiken. Elk mailprogramma kan wel werken op een computer, maar gmail voor bedrijven kan ook om moderne applicaties worden gebruikt zoals smartphone of tablet. Zo zijn de werknemers flexibel en kunnen ze op verschillende locaties werken. Het enige wat ze dan namelijk nodig hebben is internet. Dit geeft een grote flexibiliteit aan de organisatie en een groot gevoel van vrijheid voor de werknemers. Zij kunnen nu makkelijker thuiswerken of onderweg bij hun data door te werken in de cloud. Al met al zorgt dit voor een hogere productiviteit voor de werknemers. De precieze voordelen kan Datamirage snel inzichtelijk maken voor uw bedrijf.

De grote voordelen van thuiswerken

Het is een groot voordeel dat gmail voor bedrijven thuis werken kan faciliteren en mogelijk maken voor de werknemers. De voordelen van thuis werken zijn legio en biedt een grote variëteit aan voordelen. Zo scheelt het ten eerste veel in reiskosten voor het personeel. Ze kunnen immers van huis uit werken en hoeven dus niet lang in de file te staan om op werk te komen of in een, mogelijk vertraagde, trein te zitten als een sardientje met de andere forensen. Dit zorgt ook voor een goed gevoel bij de werknemer. Ze kunnen mogelijk iets langer slapen en zo oververmoeidheid voorkomen. Ook zijn ze eerder thuis na werk en kunnen meer tijd investeren in gezin, vrienden of hobby’s. Dit zorgt voor een goed ontspannen collega. Mogelijk ook kan er op een kind worden gelet of ondertussen kleine huishoudelijke taakjes doen. Al met al heeft dit een ontspannen en vrij gevoel voor de werknemer die dit zeer kan waarderen. Ook kan er thuis mogelijk beter geconcentreerd worden. In een stille huiskamer of op een studiekamer kunnen bergen werk worden verzet terwijl op kantoor soms te veel afleiding kan zijn van collega’s die een praatje maken of kleine vragen tussendoor stellen. Een groot productiviteitsvoordeel.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn